Last edited by Gardashakar
Wednesday, May 13, 2020 | History

2 edition of Brenhin brenhinoedd ac arglwydd arglwyddi. found in the catalog.

Brenhin brenhinoedd ac arglwydd arglwyddi.

Hughes-Stanton

Brenhin brenhinoedd ac arglwydd arglwyddi.

by Hughes-Stanton

  • 365 Want to read
  • 21 Currently reading

Published by Gwasg Gregynog in [Newtown, Powys] .
Written in English


Edition Notes

ContributionsEsslemont, David., Peavy, Asa., Vale Press., Gwasg Gregynog.
ID Numbers
Open LibraryOL16533872M

ymdrech ryfel ac i lenwi swyddi’r dynion oedd wedi mynd i’r ffrynt. Ymchwiliwch ar y we i ddarganfod posteri tebyg a sylwch ar arddull y posteri e.e. • cyflythrennu ac iaith berswâd • sloganau amrywiol • mathau o luniau • delweddau positif o ryfel Defnyddiwch bapur A4 neu raglen gyfrifiadurol er mwyn cynllunio a chreu eich Size: 3MB. Mae e'n eistedd fel arglwydd traws-bleidiol yn Nhŷ'r Arglwyddi. Mae Terry Burns yn cymryd lle y Fonesig Patricia Hodgson, wnaeth roi'r gorau i gadeiryddiaeth Ofcom ar ddiwedd Dywedodd yr Arglwydd Burns: "Rwy'n hynod o falch o gael y cyfle i ymgymryd â'r rôl hon ar amser pwysig i Ofcom.

Mae’r rhain yn ddolenni allanol ac yn agor mewn ffenest newydd Mae gwelliant yn Nhŷ'r Arglwyddi yn erbyn cyfreithloni priodas hoyw wedi methu. Roedd yn erbyn gwelliant yr Arglwydd Dear a. Arglwydd, dyma fi. Vaughan Roderick Fiona Hill ac Olly Robbins. Dim ond 5% o arglwyddi sy'n dod o ogledd orllewin Lloegr, fel enghraifft, rhanbarth sy'n gartref i 11% o'r boblogaeth.

9 Oblegid hyn, mi a ddadleuaf â chwi eto, medd yr ARGLWYDD; ie, dadleuaf â meibion eich meibion chwi. 10 Canys ewch dros ynysoedd Chittim, ac edrychwch; a danfonwch i Cedar, ac ystyriwch yn ddiwyd, ac edrychwch a fu y cyfryw beth. 11 A newidiodd un genedl eu duwiau, a hwy heb fod yn dduwiau? eithr fy mhobl i a newidiodd eu gogoniant am yr hyn ni wna lesâd. 1 Samuel 6 - Darllenwch y Beibl gyda Sain mewn + Ieithoedd - Beibl Cymraeg


Share this book
You might also like
Vicks garden and floral guide

Vicks garden and floral guide

Sail like a champion

Sail like a champion

Norwich historic homes & families.

Norwich historic homes & families.

Gracie

Gracie

Accounting principles of nonprofit organizations and their status in college accounting programs.

Accounting principles of nonprofit organizations and their status in college accounting programs.

occult properties of herbs

occult properties of herbs

International space bibliography.

International space bibliography.

Successful College Writing 3e Brief & ix visual exercises

Successful College Writing 3e Brief & ix visual exercises

Wolfe Tone

Wolfe Tone

My First Book About Baptism (My Church Teaches)

My First Book About Baptism (My Church Teaches)

John Murdock vs. The United States. Letter from the Assistant Clerk of the Court of Claims, transmitting a copy of the statement of the case and findings of the court in the case of John Murdock against the United States.

John Murdock vs. The United States. Letter from the Assistant Clerk of the Court of Claims, transmitting a copy of the statement of the case and findings of the court in the case of John Murdock against the United States.

Automation in libraries

Automation in libraries

sword in the scales [by] Hans Fritzsche, as told to Hildegard Springer.

sword in the scales [by] Hans Fritzsche, as told to Hildegard Springer.

Pacific Northwest Gardeners Guide 2005 Calendar

Pacific Northwest Gardeners Guide 2005 Calendar

Skills foresight for ICT skills in Scottish public libraries

Skills foresight for ICT skills in Scottish public libraries

Comparing notes

Comparing notes

ecological framework of metropolitanism.

ecological framework of metropolitanism.

Brenhin brenhinoedd ac arglwydd arglwyddi by Hughes-Stanton Download PDF EPUB FB2

2 Brenhinoedd 2 Beibl William Morgan (BWM). 2 A phan oedd yr Arglwydd ar gymryd i fyny Eleias mewn corwynt i’r nefoedd, aeth Eleias ac Eliseus allan o Gilgal. 2 Ac Eleias a ddywedodd wrth Eliseus, Aros, atolwg, yma: canys yr Arglwydd a’m hanfonodd i Bethel.

Ac Eliseus a ddywedodd, Fel mai byw yr Arglwydd, ac mai byw dy enaid dithau, nid ymadawaf â thi. 1 Brenhinoedd 1 Beibl William Morgan (BWM). 1 A’r brenin Dafydd oedd hen, ac a aethai mewn oedran; er iddynt ei anhuddo ef mewn dillad, eto ni chynhesai efe. 2 Am hynny ei weision a ddywedasant wrtho, Ceisier i’m harglwydd frenin lances o forwyn; a safed hi o flaen y brenin, a bydded yn gwneuthur ymgeledd iddo, a gorwedded yn dy fynwes, fel y gwresogo fy arglwydd frenin.

3 A hwy a. C Ac y mae ganddo ar ei wisg, ac ei wisg forddwyd, enw wedi ei ysgrifenu, BRENHIN BRENHINOEDD AC ARGLWYDD ARGLWYDDI Datguddiad / Revelation ,16 / Printed at Gregynog by David Esslemont and Asa Peavy on Saturday 4 July BLAIR HUGHES-STANTON limited edition (25/40) Gregynog Press wood engraving - religious illustration and New Testament extract, entitled `Brenhin Brenhinoedd ac Arglwydd Arglwyddi.

11 Sehon brenhin yr Amoriaid, ac Og brenhin Basan: a holl frenhiniaethau Canaan; 12 Ac a roddodd eu tir hwynt yn etifeddiaeth: yn, etifeddiaeth i Israel ei bobl. 13 Dy Enw, O Arglwydd, a bery yn dragywydd: dy goffadwriaeth, O Arglwydd, o genhedlaeth i genhedlaeth.

14 Canys yr Arglwydd a farna ei bobl: a bydd edifar gantho o ran ei weision. 9 Achub, Arglwydd: gwrandawed y Brenhin arnom yn y dydd y llefom. PSALM XXI. Domine, in virtute tua.

A RGLWYDD, yn dy nerth y llawenycha’r Brenhin: ac yn dy iachawdwriaeth di mor ddirfawr yr ymhyfryda. 2 Deisyfiad ei galon a roddaist iddo: a dymuniad ei wefusau ni’s gommeddaist.

2 Brenhinoedd 23 Beibl William Morgan (BWM). 23 A’r brenin a anfonodd, a holl henuriaid Jwda a Jerwsalem a ymgynullasant ato ef.

2 A’r brenin a aeth i fyny i dŷ yr Arglwydd, a holl wŷr Jwda, a holl drigolion Jerwsalem gydag ef, yr offeiriaid hefyd, a’r proffwydi, a’r holl bobl o fychan hyd fawr: ac efe a ddarllenodd, lle y clywsant hwy, holl eiriau llyfr y cyfamod, yr hwn a gawsid yn.

Brenhinoedd Sacsonaidd, a'u perthynas â Chymru. Mae'r cofnod cynharaf o gysylltiad rhwng brenin o Loegr â Chymry yn cael ei nodi yn Annales Cambriae, ac mae'n dyddio i tua pan y lladdwyd Selyf ap Cynan ym Mrwydr Caer ( neu ).

Ymladdodd Selyf a'i fyddin yn erbyn Æthelfrith o 'r cysylltiad cyntaf rhwng brenin o Loegr â Chymry. Arglwydd in English translation and definition "Arglwydd", Welsh-English Dictionary online. Arglwydd. cy 20 “Mae’r un sy’n parchu’r ARGLWYDD ac yn gwneud beth mae e eisiau, cy Mae Iesu “yn Arglwydd ar arglwyddi ac yn Frenin ar frenhinoedd.

Dyma restr o'r bobl sydd wedi gwasanaethu fel Arglwydd Raglaw Sir ôl roedd pob Arglwydd raglaw hefyd yn Custos Rotulorum Sir Feirionydd. Diddymwyd y swydd hon ar 31 Mawrthmae'r ardal yn cael ei wasanaethu gan Arglwydd Raglaw Gwynedd ac Arglwydd Raglaw Clwyd erbyn hyn.

gweler Arglwyddi Rhaglaw Cymru cyn ; Charles Talbot, Dug 1af Amwythig, 31 Mai. Gweddi dros Fawrhydi'r Brenhin. O Arglwydd, ein Tad nefol, goruchel a galluog, Brenhin y brenhinoedd, Arglwydd yr arglwyddi, unig Lywiawdwr y tywysogion, yr hwn wyt o'th eisteddle yn edrych ar holl drigolion y ddaear; Ni a attolygwn ac a erfyniwn i ti, edrych o honot yn ddarbodus ar ein grasusaf oruchel Arglwydd, y Brenhin GEORGE; ac felly ei.

2 Brenhinoedd 10 - Darllenwch y Beibl gyda Sain mewn + Ieithoedd - Beibl Cymraeg O Arglwydd, ein Tad nefol, goruchel a galluog, Brenhin y brenhinoedd, Arglwydd yr argwyddi, unig Lywiawdwr y tywysogion, yr hwn wyt o’th eisteddle yn edrych ar holl drigolion y ddaear; Ni a attolygwn ac a erfyniwn i ti, edrych o honot yn ddarbodus ar ein grasusaf oruchel Arglwydd, y Brenhin GEORGE; ac felly ei gyflawni ef o ras dy Sanctaidd.

Datguddiad Ioan 19 - Darllenwch y Beibl gyda Sain mewn + Ieithoedd - Beibl Cymraeg 2 Brenhinoedd 17 Beibl William Morgan (BWM). 17 Yn y ddeuddegfed flwyddyn i Ahas brenin Jwda, y teyrnasodd Hosea mab Ela yn Samaria ar Israel; naw mlynedd y teyrnasodd efe.

2 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd ddrwg yng ngolwg yr Arglwydd, eto nid fel brenhinoedd Israel y rhai a fuasai o’i flaen ef. 3 A Salmaneser brenin Asyria a ddaeth i fyny yn ei erbyn ef, a Hosea a aeth yn was iddo ef, ac a. 15 O'i enau yr oedd cleddyf llym yn dod allan, iddo daro'r cenhedloedd ag ef; a bydd ef yn eu llywodraethu â gwialen haearn, ac yn sathru gwinwryf llid digofaint Duw, yr Hollalluog.

16 Yn ysgrifenedig ar ei fantell ac ar ei glun y mae enw: “Brenin brenhinoedd, ac Arglwydd arglwyddi.”. 2 Brenhinoedd 3 Beibl William Morgan (BWM). 3 A Jehoram mab Ahab a aeth yn frenin ar Israel yn Samaria, yn y ddeunawfed flwyddyn i Jehosaffat brenin Jwda, ac a deyrnasodd ddeuddeng mlynedd.

2 Ac efe a wnaeth ddrwg yng ngolwg yr Arglwydd, ond nid fel ei dad nac fel ei fam: canys efe a fwriodd ymaith ddelw Baal, yr hon a wnaethai ei dad. 3 Eto efe a lynodd wrth bechodau Jeroboam mab Nebat. Diolchwch i'r ARGLWYDD am mai da yw,oherwydd mae ei gariad hyd byth.

Diolchwch i Dduw y duwiau,oherwydd mae ei gariad hyd byth. Diolchwch i Arglwydd yr arglwyddi,oherwydd mae ei. Mae’r rhain yn ddolenni allanol ac yn agor mewn ffenest newydd Mae Comisiynydd Safonau Tŷ'r Arglwyddi wedi gwrthod cwyn fod Arglwydd Hain wedi methu a datgan diddordeb wrth iddo gyhoeddi yn.

Mae hon yn rhestr o bobl a wasanaethodd fel Arglwydd Raglaw Sirmae pob Arglwydd Raglaw hefyd wedi bod yn Custos Rotulorum Sir Gaernarfon. Diddymwyd y swydd ar 31 Mawrth a'i disodli gan swydd Arglwydd Raglaw Gwynedd.

Charles Talbot, Dug 1af Amwythig, 31 Mai – 10 Mawrth Charles Gerard, 2il Iarll Macclesfield, 10 Mawrth – 5 Tachwedd. Gogoniant i’r Tad, a’r Mab ac i’r Ysbryd Glân: fel yr oedd yn dechrau y mae yn awr ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen. Addolwch yr Arglwydd.

I’w enw ef y bo’r mawl. Frenin brenhinoedd ac Arglwydd arglwyddi, a gyfododd ac a esgynnodd ac a ogoneddwyd: gadewaist inni orchymyn parhaus i fynd allan, gwneud disgyblion o bob cenedl.Mae Arglwydd o Gymru ymhlith 34 sydd wedi hawlio costau er na wnaethon nhw siarad yn Nhŷ’r Arglwyddi.

Mae’r Arglwydd Davies o Goety – y cyn-arweinydd undeb Garfield Davies – tua gwaelod y rhestr ond fe hawliodd £ yn ystod heb siarad na phleidleisio na gofyn yr un cwestiwn na bod yn rhan o bwyllgor.Deuteronomium 10 - Darllenwch y Beibl gyda Sain mewn + Ieithoedd - Beibl Cymraeg